Bejelentés


PÓSALAKAI REFORMÁTUS EGYHÁZ Welcome to Pósalaka - Isten hozott a kedves gyülekezetünk


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Hírek
Zomerkamp 2011 in Pósalaka

Tijdens de zomermaanden bezochten zo’n 150 jongeren uit Nederland projecten van Hulp Oost-Europa, waaronder de kerkelijke gemeente van ds. László Pál in Posoloaca (Roemenië). Daar werd een zomerkamp (een soort vakantiebijbelclub) georganiseerd. Ds. Pál: “Het was een prachtige ervaring om ons geloof te delen met jongeren uit Nederland. We waren ervan onder de indruk hoe belangrijk het is voor de Hollandse jongeren om Jezus Christus te volgen. Ik geloof dat God ons werk met de kinderen, jeugd en ouderen in Posoloaca heeft gezegend.”

Hollandok táborozása Pósalakán

Ontmoeting en bemoediging in Poşoloaca Poşoloaca is een klein dorp in het westen van roemenië. dominee Pál Lászlo is een jonge dominee en staat in de gemeente van Poşoloaca. samen met zijn vrouw Timea vormt dit stel een enthousiast en bewogen team. In zijn werk als predikant heeft Lászlo veel aandacht voor de jongeren, kinderen en ouderen in zijn gemeente. In je vakantie zul je dan ook veel met hen optrekken. Met de jongeren staan allerlei activiteiten op het programma: de bergen in, samen zingen rond een kampvuur en Bijbelstudie. de ouderen zullen zich gesterkt voelen door een bezoekje en voor de kinderen organiseer je samen met de dominee en zijn vrouw een kinderbijbelclub. Allerlei opties om in contact te komen met de mensen van dit dorp. deze contacten bieden je de mogelijkheid om te leren van de manier waarop het geloof in Poşoloaca beleefd wordt en op jouw beurt kun je vertellen over jouw christen-zijn. Naast leren van elkaar is er ook tijd voor zingen, lekker eten en een hoop plezier! Kortom, ontmoeting en bemoediging om de betrokkenheid in de kerk te vergroten. Tot slot nodigt de omgeving je uit om deze te verkennen en niet ver van Poşoloaca ligt de stad Oradea, die ook zeker een bezoekje waard is. deze vakantie zul je niet snel vergeten!

Monográfia

A Pro Sebes Körös Egyesület támogatásával, készülőben van egy kistérségi monográfia. A monográfia négy Sebes Körös menti magyar település Púsztaujlak, Pósalaka, Mezőtelki és Örvénd közös történelmével foglalkozik. Grim Andás az egyesület elnöke kezdeményezte, vele együtt a települések lelkipásztorai segítséget nyújtanak e munka megjelenéséhez. Azért van szükség erre a monográfiára mert ez a négy település az évszázadok folyamán közös múlttal és remélhetőleg közös jövővel rendelkezik. Az egyesület elnöke ezúton kéri fel mindazokat, akik a régió múltjával kapcsolatosan bármilyen régi okmánnyal, végrendelettel, régi fényképpel rendelkezik az segítsen, jutassa el a telpülések lelkészeihez vagy személyesen ő hozzá, mert szeretné ha a monográfia minél pontosabb, hitelesebb dokumentumhű jelleget öltsön. Elérhetőség: prosebeskorosvolgy@yahoo.com vagy telefon: 0744–78–14–94. Természetesen a dokumentumokat felhasználásuk után visszajuttatják a tulajdonosoknak.

Ízelítő

Készülődik ez a honlap, hogy betekintést nyerhess a Bihari Egházmegye egyik legkisebb gyülekezetébe........köszönjük, hogy érdeklődsz felőlünk, jó böngészést kívánunk. Isten áldjon téged! Áldás békesség!
,,Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” I Kor 16:14

,,And do everything with love" I Kor 16:14

Békesség Istentől! Peace of God! Vrede van God!

Szeretettel üdvözlünk honlapunkon!-Wij verwelkomen op onze website!

A falu 2011-ben 720-ik születésnapját ünnepelte Isten kegyelméből


MEGHÍVÓ

„Uram szeretem a Te házadban való lakozást, és a Te dicsőséged hajlékának helyét”. (Zsoltár 26:8) Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját Pósalakára 2012. augusztus 19-én, vasárnap 16 órától tartandó hálaadó istentiszteletre, a külsőleg megszépült 210 éves református templomba. Igehirdetés szolgálatát főtiszteletű Csűry István püspök úr végzi, majd Mikló Ferenc esperes úr igei köszöntője következik. Ünnepi műsorral szolgálnak a gyülekezet fiataljai, gyermekei, férfikórusa, valamint holland vendégeink. Istentiszteletet követően a turulmadaras emlékmű koszorúzása lesz és ünnepi beszédek hangzanak el. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárul a kultúrotthonban. Várunk minden Pósalakán született, elszármazott testvérünket is, akiknek településünk és templomunk otthona volt egykor, hogy együtt imádkozzunk és ünnepeljünk. Megtisztelő jelenlétükre számítva Isten gazdag áldását kívánjuk! Pósalaka 2012. augusztus 8 . Varga Aladár főgondnok Pál László lelkész

 

PÓSALAKA TÖRTÉNELEME DIÓHÉJBAN                   

      Pósalakai tájkép, középen a református templommal.

Bihar megye közepén, a Rév–Bárodi medencében, a Sebes Körös középső szakaszán, Élesd és Mezőtelegd között helyezkedik el Pósalaka. Ezt a magyar települést az évszázadok alatt többször sikertelenül próbáltak fölszámolni. A Sebes-Körös középső folyása kedvező feltételeket biztosított a falu számára. A gazdag legelők, az édesvíz közelsége, valamint a stratégiailag kedvező elhelyezkedés már az ókortól vonzotta a különféle népcsoportokat.

     

A falu főutcája madártávlatból.

A kistérség kialakulása a XI-XII századra tehető. Már ebben az időben Pósalaka, az akkor kialakuló nagybirtokos családok osztozkodásának tárgyát képezte. Csanád nemzetség erdőháti birtokaihoz tartozott Pósalaka. A falut 1291-ben a váradi püspöki tizedjegyzékbe említik először. A jegyzék Pósalakát, Pousalaka néven említi és mindvégig a Csanád nembeli Telegdi család birtokát képezte. Az első írásos említéskor már egy teljesen kialakult településként van számontartva. Egyes kutatók szerint Pósa nem egyéb, mint a mai Pál régies alakja. Ezek szerint e község valamely régi birtokosának nevét viseli, s csakugyan a XIII-ik században még neve hol Pósa, hol Pósalaka. 1319-ben a Pázmánok őse, István nyerte meg Pósát kárpótlásul azon három fogáért, melyet I. Károly király hadi játék közben kiütött. Lehetséges, hogy a Pázmánok czimerének három strucztolla talán nem is egyéb, mint a kiütött három fognak stylizált előállítása? Pósa megmaradt a Pázmánok birtokában kihalásukig. Nem tudjuk bizonyítani, hogy Pósa a Pázmánok egykori birtoka a mai Pósalaka.Az 1552-ben történt felmérés fontos adatokkal szolgál Bihar vármegye demográfiai és gazdasági viszonyairól. A felmérés adatai alapján Pósalakán 2, Telkin 7 1/2 Örvénden 14 porta volt. Ha figyelembe vesszük, hogy egy portához két háztartást számoltak és egy háztartáshoz átlagban egy hat tagú nagycsalád tartozott (szülök, gyerekek, unokák és házastársaik), akkor kiszámíthatjuk, hogy átlagban Pósalakán 24, Telkin 90, Örvénden 168 ember élt.

;

Az eredeti medre a Sebes Körösnek, napjainkban vízgyűjtő.

A kistérség tengelyét a Sebes Körös képezi, a folyó évszázadok óta meghatározza a régió földrajzi, gazdasági és társadalmi adottságait. Örvénd és Pusztaújlak a Sebes Körös jobb partján helyezkednek el, míg Mezőtelki és Pósalaka a folyó bal partján terülnek el.a Sebes-Körös, amely a Kolozs megyei Kőrösfőnél ered. A folyó áttöri a Jád mellékpatakja vizével együtt áttöri a Révi szorost, majd onnan lassú folyású, több ágra bomló folyó. Manapság az alsó lugasi és mezőtelegdi gyűjtőtavak teljesen megváltoztatták a Közép Sebes-Körös menti régió arculatát. A két víztároló őszfelülete 1041 hektár és építését 1989–ben fejezték be. A Körös fontos szerepet játszott a termőföldek öntözésében, az egykori malmok működtetésében és a kutak vízszintjének a biztosításában. Száraz árterületeiről termelték ki az építkezéshez szükséges, követ, kavicsot és homokot, míg a füzesei biztosították a vesszőt kosár, kas és tengeri kéve kötéséhez. Az emberek fürdéshez, mosáshoz használték a Sebes-Körös egykor tiszta vizét. A gyűjtőtó és a vízerőmű megépítése után a helyzet teljesen megváltozott, hatalmas területet hódított el a mezőgazdasági termelés elől nagy csapást mérve Pósalaka mezőgazdaságára.

Parókia, templom és óvoda épületei.
Fiatalok az 1930-as években népviseletben és 2009-es év szüreti bál idején.
Képgaléria


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!